BIP.gov.pl

Misja i strategia uczelni

Misja uczelni

 1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informa­cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
 2. Kształtowanie u studentów kompetencji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.
 3. Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych dostosowujących absolwentów do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój młodej kadry.
 5. Działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu z uwzględnieniem działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne uczelni

 1. Zapewnienie warunków rozwoju kompetencji i kreatywności studentów.
 2. Doskonalenie metod kształcenia  zgodnie z koncepcją KRK.
 3. Wzrost kwalifikacji kadry akademickiej i stymulowanie jej postaw innowacyjnych
 4. Rozwój badań naukowych.
 5. Rozwój współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym Uczelni.
 6. Zabezpieczenie stabilnego rozwoju Uczelni poprzez dywersyfikację źródeł przychodów.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Dawid Długosz
Publikacja dnia: 24.09.2018
Podpisał:
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 1166
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu